Vilniaus verslo kolegijos Studentų atstovybės tinklapis

Vilniaus verslo kolegijos Studentų atstovybė yra ne pelno siekianti organizacija, kuri atstovauja studento nuomonę, rūpinasi studentų po paskaitine veikla, siekia geresnės studijų kokybės, betarpiško bendravimo su kolegijos bendruomene ir kurti aplinką, kurioje visi jaustųsi laisvai ir nevaržomai.Siekiame palaikyti ryšius su kitomis aukštosiomis mokyklomis bei užtikrinti gerą Vilniaus verslo kolegijos vardą visuomenėje.

Artimiausi renginiai
Mes FaceBook'e